Spodziewa się, kim jesteś celownik być monogamiczne